Agence wallonne pour la Sécurité Routière, voor meer verkeersveiligheid in Wallonië

Het ‘Agence wallonne pour la Sécurité Routière’ (AWSR) is de organisatie die bevoegd is voor de verkeersveiligheid in Wallonië. Deze vzw wordt bestuurd door de bevoegde minister voor verkeersveiligheid in de Waalse regering.

Het AWSR staat onder andere in voor de organisatie van communicatie- en sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek over thema’s als snelheid, weekendongevallen en het dragen van de gordel. Ook de problematiek van rijden onder invloed van alcohol is een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie. En dan is BOB nooit ver weg natuurlijk …

Als sterke BOB-partner helpt het AWSR om de verkeersveiligheid in het Waals gewest te verhogen. Seizoen na seizoen, jaar na jaar.