Verspreid de BOB-affiches

Een affiche trekt altijd meteen de aandacht.
Dat geldt in het bijzonder voor de zomerfrisse versie van de huidige BOB-campagne.