Founding Fathers

Meer dan 20 jaar geleden sloegen Vias institute - het voormalige Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) - en de Belgische Brouwers de handen in elkaar: het BOB-concept was geboren. Maak kennis met de gedreven stichters en partners van de BOB-sensibiliseringsacties die samen ijveren voor meer veiligheid in het verkeer.

Het BOB-concept werd in 1995 boven de doopvont gehouden door Vias institute en de Belgische Brouwers. Al meer dan 20 jaar zetten deze ‘founding fathers’ zich in om het aantal verkeersslachtoffers door rijden onder invloed van alcohol terug te dringen.

Naast de Belgische Brouwers heeft Vias institute ook Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, als hoofdpartner aan zijn zijde voor de BOB-sensibiliseringscampagnes voor alcoholpreventie in het verkeer. Samen met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, Brussel Mobiliteit en het Agence wallonne pour la Sécurité Routière doen zij BOB in de drie gewesten leven.

Gestart als jaarlijkse campagne tijdens de eindejaarsfeesten staat BOB intussen tweejaarlijks paraat in de winter en de zomer. Bovendien wordt er momenteel volop gestreefd naar een geïntegreerde aanpak voor sensibilisering en preventie, het hele jaar door, gecombineerd met handhaving. Met succes, want BOB levert jaar na jaar betere resultaten op, mede dankzij de geslaagde samenwerking met de politie.