Privacybeleid van bob.be

Bob.be (met URL http://www.bob.be) is een webplatform (de “Website” of “bob.be”) van Vias institute, Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0432.570.411 (hierna "Vias")

De Website is gericht op rechtspersonen (verenigingen, gemeentebesturen, stadsbesturen, politiezones, preventiediensten en horecazaken), die zich kunnen registreren als gebruiker en daarvoor een login kunnen bekomen (“Geregistreerde Gebruikers”).

Ook particulieren kunnen het publiek gedeelte van de Website raadplegen, maar zij kunnen geen Geregistreerd Gebruiker worden.  Zij kunnen zich wel registreren als “bob” via de website ikbob.be (URL http://www.ikbob.be).

Het is voor Vias zeer belangrijk om uw persoonsgegevens op een correcte en veilige manier te verwerken.  In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we met de Website verwerken, wat we ermee doen, met wie we deze delen, en hoe we ze beschermen.  U verneemt tevens welke rechten u heeft inzake de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is, samen met de Algemene voorwaarden van bob.be van toepassing op (i) alle personen die onze Website bezoeken (inclusief de website ikbob.be die voor doeleinden van dit Privacybeleid ook onder de “Website” valt) en (ii) de Geregistreerde Gebruikers, waarbij (i) en (ii) hierna gezamenlijk als “Gebruikers” (of “u") worden aangeduid.  Wij raden u aan om deze documenten in detail door te nemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan elk type informatie aan de hand waarvan een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, zoals maar niet uitsluitend de naam en voornaam, gebruikersnaam of login, het wachtwoord of paswoord, het geslacht, de leeftijd, het e-mailadres, de contactgegevens als het land, de regio of woonplaats.  Om als persoonsgegeven te worden beschouwd, volstaat het dat een gegeven ons in staat stelt om een (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband te leggen tussen een of meer elementen en een natuurlijke persoon.

Wat is een “verwerking” van persoonsgegevens?

Een “verwerking” betreft zowel het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk het vernietigen van persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Vias is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die binnen de Website worden verwerkt. Voor al uw vragen, kan u contact met ons opnemen:

E-mail:  info@bob.be

Telefoon: 02/244.15.11

Postadres: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel

Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen die onze Website bezoeken evenals van de personen die zich namens een rechtspersoon registreren als Geregistreerd Gebruiker.  Dit Privacybeleid is dus van toepassing wanneer u onze Website bezoekt, evenals wanneer u  de rechtspersoon die u vertegenwoordigt registreert als Geregistreerd Gebruiker.  Tenslotte is dit Privacybeleid ook van toepassing wanneer u zich via de website ikbob.be registreert als “bob”.

Een persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, wordt wettelijk ook aangeduid als de “betrokkene”.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verwerking van persoonsgegevens van een kind rechtmatig wanneer het kind tenminste 16 jaar is.  Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar is zulke verwerking slechts rechtmatig indien en voor zover de toestemming of machtiging tot toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.  Om te registreren via de Website zal u in elk geval minstens 16 jaar oud moeten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om bob.be te laten functioneren zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van bob.be, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van Gebruikers verzamelen en gebruiken.  Wanneer u louter onze website bezoekt, gaat het enkel om cookies (zie hieronder) of om gegevens die u ons spontaan meedeelt (bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een wedstrijd).  Wanneer u een entiteit wenst te registreren als Geregistreerd Gebruiker  (“een account aanmaken”), vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen, inclusief persoonsgegevens, waarmee wij de Geregistreerd Gebruiker kunnen identificeren of via dewelke wij contact kunnen opnemen.  Het gaat hier om uw naam en voornaam, de gemeente (postcode) waar u woont of bent tewerk gesteld, uw taalinstellingen, e-mailadres, en alle andere informatie die u ons kenbaar maakt.

Wanneer u zich via de website ikbob.be registreerd als “bob”, vragen wij u eveneens om uw persoonsgegevens in te vullen waarmee wij u kunnen identificeren en contacteren, zoals uw naam en voornaam, adres, taalinstellingen, e-mailadres, gsm-nummer, evenals bepaalde gegevens voor statistische doeleinden (zoals uw geslacht, leeftijd, provincie), of andere informatie die u ons kenbaar maakt, zoals bijvoorbeeld uw foto wanneer u ervoor kiest om deze op te laden of informatie die u met ons deelt via de deelname aan wedstrijden en enquêtes die worden bekendgemaakt via bob.be.

Wij verwerken ook gegevens die u ons als Gebruiker zelf geeft (bijvoorbeeld wanneer u een storing meldt of een vraag heeft over de werking van bob.be), evenals gegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van bob.be of die wij verkrijgen door het gebruik van bob.be (de gegevens die wij ontvangen wanneer u bob.be gebruikt, bijvoorbeeld hoeveel keer u bob.be gebruikt, welke functionaliteiten u gebruikt, een accountnummer/”BOB n°”).

Wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren of gezondheid.

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

De Website maakt gebruik van "cookies".

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar uw browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw toestel.  Met cookies kunnen we u als (vertegenwoordiger van een) Gebruiker herkennen wanneer u met hetzelfde toestel en internetbrowser bob.be later opnieuw bezoekt.  Cookies hebben vooral tot doel uw gebruiksgemak te vergroten.  Cookies besparen u tijd en stemmen bob.be af op uw interesses en behoeften. Een cookie is ook bedoeld om de webserver te laten weten dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Cookies kunnen ook gebruikt worden om uw toekomstige bezoek aan en gebruik van bob.be vlotter te laten verlopen.  Om het gebruik van bob.be verder te verbeteren, kunnen wij gemachtigde derden toelaten om cookies naar uw browser te sturen.  We bewaren in onze cookies enkel versleutelde persoonsgegevens waardoor een daadwerkelijke identificatie redelijkerwijs uitgesloten is.

U kunt cookies aanvaarden of weigeren.  De meeste internetbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar meestal kunt u uw browserinstellingen wijzsigen om cookies te weigeren indien u dat wilt.  Als u beslist om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u bob.be slechts deels of helemaal niet meer kunt gebruiken. Meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, vindt u in de gebruiksinstructies of helpfunctie van uw internetbrowser.  Hieronder vindt u alvast informatie voor het blokkeren van cookies voor verschillende browsers:

Wij gebruiken de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies: deze zijn nodig om gebruik te maken van de Website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Het gaat om de volgende cookies:

 • User-token: deze cookie wijst een unieke ID toe aan iedere gebruiker die inlogt via een algemene login.
 • Download: deze cookie houdt bij welke bestanden een gebruiker toevoegt aan zijn/haar downloadmandje.

Functionele cookies: deze zorgen voor het vlot functioneren van bob.be en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring, dit bijvoorbeeld door wachtwoorden en bepaalde voorkeuren, zoals de taalinstelling te onthouden. Het gaat om volgende cookies:

 • language: deze cookie onthoudt de taalkeuze van een gebruiker.
 • allow_cookies: deze cookie onthoudt of een gebruiker de cookiebanner heeft geaccepteerd.
 • PHPSESSID: deze cookie dient ter identificatie van de PHP-sessie, waardoor extra functionaliteiten kunnen worden voorzien op de website.

Analytische cookies: dit zijn cookies die ons toelaten bob.be te analyseren, bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel bezoekers de Website bezoeken en voor hoe lang, waar ze hebben op geklikt of welke delen van de Website het meest worden bezocht.   Op deze manier kunnen we de werking van bob.be steeds voor u verbeteren.  Het gaat om volgende cookies:

Cookie Google analytics:

 • _ga: deze cookie slaat gegevens op over het gebruik van de site (welke pagina’s worden bezocht, tijd besteed op site/pagina, oorsprong van de bezoeker, …).
 • _gid: deze cookie slaat gegevens op over het gebruik van de site (welke pagina’s worden bezocht, tijd besteed op site/pagina, oorsprong van de bezoeker, …)

Socialmedia- en externe cookies: wanneer u bent ingelogd in uw socialemediawebsites (Facebook, Twitter, YouTube etc.) en op de BOB-website toestemming geeft voor deze categorie cookies, kunt u gebruik maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Twitter, etc. Voor de cookies die de socialmediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Vias heeft daar geen invloed op.

Cookie voorkeuren instellen

   Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
   Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
   Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
   Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

    

   Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?  Voor welke doeleinden?

   Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

   Wanneer u enkel de Website bezoekt zonder zich te registreren, gebruiken we de gegevens:

   • om onze Website te verbeteren en om uw gebruiksgemak te verbeteren;
   • om te reageren op uw opmerkingen en problemen en deze te verhelpen;
   • om de gegevensalgoritmes en onze diensten te verbeteren door middel van gegevensanalyse;
   • om potentieel onwettig gebruik van bob.be en/of van het merk BOB, of gebruik strijdig met onze Algemene Voorwaarden of met dit Privacybeleid, vast te stellen en te onderzoeken.

   Wanneer u zich via de website ikbob.be registreert als “bob”, of zich op enige andere wijze registreert (bvb. bij een wedstrijd via de Website), gebruiken we de gegevens:

   • om onze Website te verbeteren en om uw gebruiksgemak te verbeteren;
   • om te reageren op uw opmerkingen en problemen en deze te verhelpen;
   • om de gegevensalgoritmes en onze diensten te verbeteren door middel van gegevensanalyse;
   • om uw hoedanigheid van geregistreerde “bob” te vermelden op de Website met uw naam, stad/gemeente, en, indien u daarvoor kiest, foto en motivering (“#ikbob omdat….”);
   • om op basis van uw gegevens geaggregeerde informatie te bekomen over de mensen die zich registreren als bob (hoeveel mensen uit een bepaalde provincie, van welke leeftijd, van welk geslacht) en om de resultaten daarvan weer te geven op de Website;
   • om u informatie over BOB in het algemeen te bezorgen;
   • om u toe te laten om dankzij bob.be deel te nemen aan campagnes, enquêtes en wedstrijden, en om daarna desgevallend beloningen te ontvangen, wanneer u ervoor kiest om daaraan deel te nemen;
   • om potentieel onwettig gebruik van bob.be en/of van het merk BOB, of gebruik strijdig met onze Algemene Voorwaarden of met dit Privacybeleid, vast te stellen en te onderzoeken.

   Wanneer u zich registreert als vertegenwoordiger van een Geregistreerd Gebruiker, gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt, inclusief uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

   • om onze Website te verbeteren en om uw gebruiksgemak te verbeteren;
   • om de entiteit die u vertegenwoordigt te registreren als Geregistreerd Gebruiker en een account aan te maken;
   • om u/de Geregistrerd Gebruiker toe te laten campagnemateriaal te personaliseren en te downloaden;
   • om u/de Geregistreerd Gebruiker informatie over de Website en over BOB in het algemeen te bezorgen;
   • om te reageren op uw opmerkingen en problemen en deze te verhelpen;
   • om de gegevensalgoritmes en onze diensten te verbeteren door middel van gegevensanalyse;
   • om uzelf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt toe te laten om dankzij bob.be deel te nemen aan campagnes, enquêtes en wedstrijden, en om daarna desgevallend beloningen te ontvangen, wanneer u ervoor kiest om daaraan deel te nemen;
   • om potentieel onwettig gebruik van bob.be en/of van het merk BOB, of gebruik strijdig met onze Algemene Voorwaarden of met dit Privacybeleid, vast te stellen en te onderzoeken.

   De gegevens die wij verwerken kunnen we met elkaar combineren om zo bob.be en onze communicatie, campagnes en wedstrijden efficiënter af te stemmen op persoonlijke behoeften.

   Vias kan ook geaggregeerde of anonieme data, die niet meer verbonden is aan een individuele persoon, verwerken voor analysedoeleinden en de resultaten van de analyse weergeven op de Website of elders.

   Door de Website te gebruiken, stemt u ermee in dat uw gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt.

   Kunnen wij u commerciële promoties van derden bezorgen?

   Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming en wij zullen terzake steeds de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen naleven. 

   Hoe verwerken wij persoonsgegevens bij uw deelname aan wedstrijden binnen bob.be en wanneer wij beloningen toekennen aan Gebruikers?

   Het bedenken van wedstrijden, etc. via bob.be, en de eventueel daaraan verbonden beloningen en het verstrekken van de nodige ondersteuning, gebeurt door Vias zelf.  Wij bieden evenwel niet alle beloningen zelf aan, maar doen dat soms via geselecteerde derden. In die gevallen kan Vias niet verantwoordelijk worden gehouden voor de producten en diensten van derden, zoals eventuele gebreken of tekortkomingen aan de producten of diensten van derden. U erkent dat het verwerven van dergelijke beloningen afhankelijk is van de beschikbaarheid van de beloningen en van de voorwaarden van elke afzonderlijke derde die van toepassing zijn op die beloningen. Soms kan het gebeuren dat u naar de eigen website van de derde moet gaan om volledig te kunnen profiteren van de aangeboden beloningen. We hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden, zelfs websites waarvan we links in bob.be opnemen. Het raadplegen van die websites doet u op eigen risico en volgens de beperkingen die opgelegd zijn door de desbetreffende derde.

   Aan wie geven wij persoonsgegevens door? Doorgifte buiten Europa?

   Binnen bob.be hechten wij veel belang aan wederzijds vertrouwen. Daarom waken we erover dat we de persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Gebruikers uitsluitend voor intern gebruik verwerken. Wij verhuren of verkopen geen persoonsgegevens.  Wij verwerken uw gegevens enkel binnen de Europese Unie.

   Wij dragen geen persoonsgegevens over aan andere derden zonder u daar vooraf over in te lichten en uw toestemming te vragen wanneer vereist. Wij zullen uw gegevens wel overdragen aan derden in de uitzonderlijke gevallen dat wij daartoe door de van toepassing zijnde wetgeving verplicht zouden zijn, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging in rechte van onze rechten.

   Vias kan wel gegevens op geaggregeerde of anonieme manier verwerken voor analysedoeleinden.

   Indien Vias samen met haar partners acties opstart die commerciële aanbiedingen aan Gebruikers zouden inhouden, zal dit enkel gebeuren mits voorafgaandelijke toestemming van de Gebruiker.

   Om onze activiteiten verder te ontwikkelen, kunnen wij onze bedrijfsstructuur of rechtsvorm wijzigen. We kunnen ook dochterondernemingen, afdelingen of bedrijfsonderdelen oprichten, verkopen of kopen, dan wel bob.be overdragen. Bij dergelijke transacties worden klantengegevens samen met het over te dragen (deel van het) bedrijf doorgegeven. 

   Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

   Wij verbinden ons ertoe erop toe te zien dat de persoonsgegevens van elke (vertegenwoordiger van een) Gebruiker vertrouwelijk blijven en alleen gebruikt worden voor de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid.

   Wij nemen de nodige en gepaste technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens die we via bob.be verwerken, te beschermen. Die maatregelen houden onder meer in: (i) dat we persoonsgegevens bewaren in beveiligde operationele omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en waar alleen naar behoren gemachtigde werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers van Vias toegang toe hebben; en (ii) dat we de identiteit van geregistreerde Websitegebruikers controleren alvorens hen toegang te verlenen tot hun persoonsgegevens.

   Wat zijn uw rechten als betrokkene?

   U heeft het recht om Vias als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede heeft u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

   De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

   De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

   U heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de Belgische Privacycommissie).

   Om uw registratiegegevens te laten verwijderen of uw account als Gebruiker stop te zetten, mailt u naar info@bob.be. Voor alle andere gegevens kan u verder een verzoek indienen per brief, e-mail of fax naar de verwerkingsverantwoordelijke:

   E-mail: info@bob.be

   Telefoon: 02/244.15.11

   Postadres: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel

   In elk verzoek moet de betrokkene volgende informatie vermelden: naam, contactgegevens en de aard van het verzoek. Wij kunnen vragen dat u ons bijkomende informatie verstrekt om ons te helpen gegevens van de aanvrager te vinden en om zijn of haar identiteit te controleren.

   Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

   Wij bewaren uw gegevens zo lang de gebruiker bob.be gebruikt en daarna zo lang als redelijkerwijs nodig is om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, betere en nieuwe diensten te leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften krachtens de toepasselijke wetgeving. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen bewaren gedurende een redelijke periode nadat u stopt met gebruik te maken van de diensten van bob.be. Na die periode worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde het recht hebt om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

   Kunnen we dit Privacybeleid wijzigen?

   We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen door wijzigingen te publiceren op de Website.  Wij raden u dus aan om op geregelde tijdstippen kennis te willen nemen van dit Privacybeleid.