Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen

Hoofdpartner van BOB

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen die nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen vertegenwoordigt actief op de Belgische markt. Ze behartigt de beroepsbelangen van haar leden aan de hand van vijf dienstverlenende opdrachten: vertegenwoordiging, coördinatie, studie en overleg, informatie en bewustmaking (preventie), en opleiding.

Verzekeringen behoren tot het alledaagse leven, zowel voor particulieren als voor bedrijven en organisaties. Omdat de wereld voortdurend evolueert, moeten de verzekeringen dat ook doen. Denk maar aan de nieuwe technologieën zoals de autonome wagen, de ‘internet of things’ die je huis vanop afstand bestuurbaar maken, het toenemende gebruik van de elektrische fiets, het autodelen, … Verder zijn er de almaar sterker wisselende economische omgeving en mobiliteitsdruk, en de wijzigingen in het juridische kader. Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die de sector danig op de proef stellen. Deze evoluties vergen vaak samenwerking en denkwerk op sectorniveau. Assuralia functioneert als gezamenlijk platform van de verzekeringssector om zulke uitdagingen aan te gaan.

Samenwerken met Assuralia, betekent meebouwen aan de verzekeringswereld van morgen. Met projecten die de activiteiten van een hele sector ondersteunen en doen evolueren op maat van de maatschappelijke behoeften, niet in het minst op vlak van veiligheid en preventie.

Je verzekeraar is trots op BOB

Assuralia behartigt actief de belangen van haar leden, de verzekeringsondernemingen. Zo draagt de beroepsvereniging via studie en overleg onder meer bij tot de ontwikkeling van informatie over de risico’s bij het dagelijkse leven. Want het is alleen wanneer je op de hoogte bent van de risico’s dat je verantwoord gedrag aan de dag kan leggen. Daarnaast neemt ze deel aan bewustmakingsprojecten met een bewezen preventieve werking. Het is dan ook geen toeval dat Assuralia al jaar en dag de trotse hoofdpartner is van de BOB-sensibiliseringsacties is.

Assuralia helpt al jaar na jaar de levensbelangrijke preventieboodschap van BOB optimaal te verspreiden. Zo streeft ze ernaar om het aantal verkeersslachtoffers door rijden onder invloed van alcohol blijvend te doen dalen

 

Elk slachtoffer in het verkeer is er één te veel. Bijgevolg is het promoten van veilig en verantwoord verkeersgedrag een belangrijk speerpunt dat als een rode draad door het dagelijkse beleid van de organisatie loopt. Kortom, iedereen die op stap gaat met de juiste BOB-attitude heeft een streepje voor.