Brussel Mobiliteit, verkeersveiligheid en mobiliteit voor iedereen

Brussel Mobiliteit staat in voor de voorzieningen, de infrastructuur en het vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het hoofddoel van Brussel Mobiliteit is om de bloeiende economische ontwikkeling - en de bijhorende toenemende mobiliteitsbehoefte - te verenigen met een betere levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

De BOB-campagnes maken een belangrijk onderdeel uit van het project van Brussel Mobiliteit. Om de gemiddelde levensstandaard van de Brusselaars te verbeteren, streeft de organisatie in aanzienlijke mate naar meer verkeersveiligheid en een verbeterde mobiliteit.

Regionale BOB Partner

Veiligheid in het verkeer begint bij verantwoord gedrag aan het stuur. Via de BOB-sensibiliseringsacties helpt Brussel Mobiliteit om de levensbelangrijke boodschap uit te dragen dat rijden en drinken niet samengaan. Daarnaast benadrukt ze dat er alternatieve mobiliteitsoplossingen bestaan naast de auto om na een uitstap veilig terug naar huis te keren. Want de BOB-attitude heb je, wanneer je enkel alcoholvrije dranken nuttigt als je nog wil rijden, als je vooraf de terugkeer plant via het openbaar vervoer of een taxi of als je zorgt voor een leuke overnachtingsplek bij je thuis of in de buurt! Als trouwe BOB-partner zet Brussel Mobiliteit zijn sterke schouders dan ook graag onder ons steeds terugkerende sensibiliseringsinitiatief.