Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, voor een veilige mobiliteit in Vlaanderen

Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken is bevoegd voor het uitwerken van innovatieve oplossingen om de diverse uitdagingen op vlak van verkeer, mobiliteit, waterwegen, infrastructuur en openbare werken in Vlaanderen het hoofd te bieden.

Regionale BOB Partner

Als toonaangevende Vlaamse overheidsinstantie is de bekommernis om het welzijn en de veiligheid van de steeds mobielere burgers in Vlaanderen groot, zeker als ze de weg op gaan. Daarom steunt het departement telkens weer de BOB-campagnes.

Dankzij de medewerking van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, wordt de BOB-boodschap uitgedragen in het hele Vlaamse Gewest op de plaatsen waar het ertoe doet. Ook de BOB-initiatieven kunnen zo steunen op een uniek draagvlak bij het uitgebreide lokale netwerk van preventiepartners. Als onmisbare BOB-partner draagt het departement bij aan een verkeersveiliger Vlaanderen waarin rijden en drinken nooit samengaan.