De Vlaamse stichting voor Verkeerskunde ijvert voor verantwoordelijke mobiliteit

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) werkt een waaier aan projecten uit om alle Vlamingen slimmer te maken op vlak van verkeer en mobiliteit. Ze oefent haar bevoegdheid uit in opdracht van de Vlaamse ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

VSV ijvert voor een duurzame en veiligere samenleving via educatie, vorming en sensibilisering over verkeer en mobiliteit. Dat doet ze met een open geest en praktische inslag door met alle mogelijke partners samen te werken.

Gedreven regionale BOB Partner

VSV omarmt het BOB-project wanneer het erop aankomt om mensen slimmer te maken in het verkeer zodat ze niet dronken achter het stuur kruipen. De organisatie zet dan ook alles op alles om de preventieve BOB-boodschap breed te helpen verspreiden bij elke nieuwe campagne.

Als enthousiaste partner draagt het VSV bij tot een doelgroepgerichte aanpak die BOB ook in Vlaanderen doet leven.